شب_بارانی

خیابان شلوغ

کفشِ چرمی ـ چتر ـ فروردین ـ خیابانِ شلوغ یک شب بارانی غمگین خیابانِ شلوغ می‌رود تنهای تنها، باز هم...

هوا_گرم_است

هوا گرم است

فضای خانه که از خنده های ما گرم است چه عاشقانه نفس می کشم ! هوا گرم است دوباره “دیده امت” زّل بزن به چشمانی که...

لباس_تیره

لباس تیره

از خاطرات گمشده می‌آیم تابوتی از نگاه تو بر دوشم بعد از تو من به رسمِ عزاداران غیر از لباسِ تیره نمی‌پوشم در...