عشق من به تو ابدیست

من و همسرم به مدت ۴۶ سال با همدیگر پیوند زناشویی داشتیم. در ولنتاین ،هر سال دسته گل های بسیار باشکوه به همراه...

گناه ما

و گناه ما این بود که عشق اولشان نبودیم… برای همین چشم هایمان به نظر زیبا نمی آمد و بد خلقی هایمان روی چشم های...

لحظه ها

لحظه ها را می توان افسرده کرد با کمی عشق و کمی دلدادگی دل ببندی دلبرت مرگت دهد سخت اما در کمال سادگی #حسن درویشی