صدای پچ پچ غم

صدای پچ پچ غم

صدای پچ پچ غم … خواب من به هم خورده است دو ساعت است که اعصاب من به هم خورده است صدای پچ پچ غم … هیس ! هیس ! ساکت...

تو نیستی

تو نیستی

تو نیستی و این در و دیوار هیچ وقت… غیر از تو من به هیچ کس انگار هیچ وقت… اینجا دلم برای تو هی شور می زند از...

درخت دل

درخت دل

چگونه می رود به سمت بیکرانه ها که ابر گریه می کند برای رودخانه ها پرنده غافل است از اینکه تندباد می رسد وگرنه...

خاک شاهد بود

خاک، شاهد بود

خاک، شاهد بود مشتی استخوان را از تنت باد، پس زد پرده راز نهان را از تنت آب، اقیانوس رگ‌های تو را خون گریه...