لحظه ها

لحظه ها را می توان افسرده کرد با کمی عشق و کمی دلدادگی دل ببندی دلبرت مرگت دهد سخت اما در کمال سادگی #حسن درویشی

قسمتم نیستی

حیف! با این که دوستت دارم سهم دستانم از تو پرهیز است قسمتم نیستی و این یعنی: زندگی واقعا غم انگیز است! #امید صباغ...