شهر به خواب رفته

شهرِ خواب رفته

تصویر ماه را کسی از چاه می‌کشد شب رو به کوفه می‌کند و آه می‌کشد سمت وقوع فاجعه‌ای تازه پا گذاشت مرد غریبه‌ای...

شب_بارانی

خیابان شلوغ

کفشِ چرمی ـ چتر ـ فروردین ـ خیابانِ شلوغ یک شب بارانی غمگین خیابانِ شلوغ می‌رود تنهای تنها، باز هم...

لحظه های_خواب_آور

هوای خواب آور

ضعیف و لاغر و زرد و صدای خواب‌آور کنار بستر من قرص‌های خواب‌آور لجن گرفتم از این سرگذشت ویروسی از این تب، این...