برسان سلام ما را

برسان سلام مارا به رفوگران هجران که هنوز پاره ی دل دو سه بخیه کار دارد… بیوگرافی سید محمدحسین بهجت تبریزی...