باید جسور بود!

کسی که منتظر می ماند تا انتخاب شود. هیچ وقت خوشبختی را تجربه نخواهد کرد! برای خوشبخت شدن باید جسور بود و دل را...

رها کن خشم درونت را

مادر بزرگ می گفت: هر کسی در این دنیا نان قلبش را می خورد! تنها بخشیدن و گذشتن کفایت نمی کند، رها کن خشم درونت را،...

منزل دوست

پرسید: کدام راه نزدیک تر است؟ گفتم: به کجا؟ گفت: به منزلگه دوست گفتم: تو مگر فاصله ایی میبینی بین دل و آنکس که...

دلتنگی

شاید آدم روزی گیاهی شود؛ هفته‌ای یک‌بار یک استکانِ سرخالی آب و یک پنجره نورِ مفت، شد همه‌ی سعادتش. حالا اما...

راز رسیدن

راز رسیدن

لیلی زیر درخت انار نشست درخت انار عاشق شد گل داد… سرخ سرخ گل ها انار شد… داغ داغ هر اناری هزار تا دانه...

پرسید قافیه چیه؟!

پرسید: قافیه چیه؟! گفتم: مثلا شما آخر مصراع اول که کمرنگ میشی، ما مجبور میشیم آخر مصراع دوم “دلتنگ بشیم”...