پرسید قافیه چیه؟!

پرسید: قافیه چیه؟!
گفتم: مثلا شما آخر مصراع اول که کمرنگ میشی، ما مجبور میشیم آخر مصراع دوم “دلتنگ بشیم” 🙂

#کسری_بختیاریان

اشتراک در: