مهر یار

مشکل است این که کسی را به کسی دل برود

مهرش آسان به درون آید و مشکل برود

# محتشم کاشانی

اشتراک در:


برچسب ها: