عید غدیر خم

شمیم گلهای خاطر من

ای در نگاه سبزت موج بهار جاری
ای بی نهایت عشق تا مرز بی قراری

من با تو قصه هائی ناگفته مانده دارم
افسوس شرمم آ ید نزد تو قصه آرم

تو آتش حقیقت در عصر انجمادی
تک گوهر شرافت در دهر پر فسادی

تو مژده بهاری درسردی زمستان
چون دشنه ای به قلب تاریک شب پرستان

خواهم زتو بگویم با واژه هایم ای دوست
گلواژه های شعرم از عطر تست خوشبوست

آری تو ای صفای آئینه های روشن
ای دوست ای شمیم گلهای خاطر من

ای برترین حقیقت مولای مهربانی
بر قلب خاکی من تو رنگ آسمانی

ای معنی سخاوت ما را رعایتی کن
ما سائل وتوای شه برما عنایتی کن

اشتراک در: