باید جسور بود!

کسی که منتظر می ماند تا انتخاب شود. هیچ وقت خوشبختی را تجربه نخواهد کرد!
برای خوشبخت شدن باید جسور بود
و دل را به دریا زد!
اصلا باید هرچه در این دل لعنتی میگذرد را بریزید بیرون!
نهایتش این است؛
زندگی ات را با “ای کاش” ها پیش نمی بری…

#علی قاضی نظام

اشتراک در: