آنجا ببر مرا که شرابم نمی برد!

هان ای
عقاب عشق…!
از اوج
قله های مه آلود دور دست
پرواز کن به دشت غم انگیز عمر من
آن جان ببر مرا
که شرابم نمی برد!
آن بی ستاره ام
که عقابم نمی برد…!

اشتراک در: